Besøksadresse: Drøbakveien 40, 1540 Vestby

Avkjørsel 17 fra E6 ved Vestby Nord. Etter avkjørsel fra E6 følg skilt mot Jegstad Gård

Telefon stall

Kari Bergitte Finstad: 917 65 119

Telefon leiekjøring og orkelservice

Thor Finstad: 971 53 111

Epost: kari@jegstad.no / tho-fin@online.no